Svenska skrivregler

rule-1752415__340.jpg

Här följer svenska skrivregler.

Teckensnittsnamn

Teckensnitt som vanligtvis används är antingen Times New Roman, Verdana eller Arial.

Teckenstorlek är oftast 12, men titel kan vara något större, som 14, 16 men inte mer.

Att tänka på när det gäller att skriva en text: Använd samma typsnitt i hela texten,

Teckenstil

Standard text används i större delarna av en text.

Kursiv text används när man vill understryka något parti i texten, samt Fet kursiv text.

Fet stil används vid överskrift/titel eller kapitelnamn.

Stor bokstav – liten bokstav

Namn ( Adam, Ystad ) = Alltid stor bokstav vid ett förnamn, ortsnamn osv. Det ska också vara stor bokstav vid titel och överskrift.

Stor bokstav  ( B ) = Alltid stor bokstav i första ordet i en mening. Stor bokstav gäller även företagsnamn som exempelvis: Facebook, Apple, Twitter.

Små bokstäver ( b ) = Alltid små bokstäver vid veckodagar och månader. Undantag när man börjar en mening med veckodagen eller månad, exempel: Måndag morgon kl 07:00 startar mötet.

Skiljetecken

Punkt ( . ) = Man sätter punkt efter en mening. En slags paus i texten.

Kommatecken ( , ) = Används i längre meningar och vid uppräkningar, exempelvis: Båt, bil, cykel. Man brukar använda komma efter ord som (men) samt flera andra ord.

Kolontecken ( : )  = Används enligt Språkrådets Svenska skrivregler före citat, tanke, replik som inleds av anföringsfras.

Tankstreck ( – ) = Används vid dialog, replik exempelvis: – Vad var det jag sa!

Bindestreck ( – ) = Används när man ska sätta samman ord eller att dela upp ord och siffror som inte får plats i samma rad.

Snedstreck ( / ) = Används oftast i tal/räknesätt.

Citationstecken ( ” ) = Används vid citat, alltså när man exempelvis vill påpeka något viktigt eller refererar till vad någon annan sagt. Exempel: ” Att tala är silver att tiga är guld”. 

 Parentes ( ( ) = Används vid markering av ett stycke text.

Hakparentes ( ] ) = Används ibland för citat.

Frågetecken ( ? ) = Används vid en fråga och ersätter punkt vid en mening.

Utropstecken ( ! ) = Används vid utrop, hälsning och uppmaning. Det ersätter också punkten vid en mening.

Accent ( ´ ) = Används vid ord som kupé, alltså ord som har en vokal som betonas lite extra.

Apostrof ( ‘ ) = Används för att markera eller utelämna bokstäver.

 

 

Annonser